Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

20.05.2022 r. Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 148

Prudnik, dnia 20.05.2022 r.

AB-V.6740.3.10.2022

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

informuję,

że Starosta Prudnicki, decyzją nr 148 z dnia 20 maja 2022 r., znak AB-V.6740.3.10.2022 zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił inwestorowi – Hunam Sp. z o.o., ul. Puławska nr 2, 02-566 Warszawa, pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW (proj. Trzebina II) w miejscowości Trzebina, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 890/14, obręb 0112 Trzebina, jednostka ewidencyjna 161003_2 Lubrza.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku w godzinach pracy urzędu.

Dzień udostępnienia informacji: 20.05.2022 r.

 

                         z up.STAROSTY

            mgr Anna Czerwińska

            Inspektor Wydziału

            Administracji Budowlanej