Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

18.02.2022 r. Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 44

Prudnik, dnia 18.02.2022 r.

AB-III.6740.2.165.2021

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

informuję,

że Starosta Prudnicki, decyzją nr 44 z dnia 18 lutego 2022 r., znak AB-III.6740.2.165.2021 zatwierdził projekt zagospodarowania  terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił inwestorowi – Morawiec Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Opolska 23A, 47-344 Walce, pozwolenia na rozbudowę hali magazynowej w Głogówku przy ul. 3 Maja 52a, na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów numerami 674/11, 674/7, 680, obręb ewidencyjny 0242 Winiary, jednostka ewidencyjna 161002_4 Głogówek – miasto.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku w godzinach pracy urzędu. Ewentualny termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie pod nr tel. 77 4381726.

 

                                                                                                  z up. STAROSTY

mgr inż. arch. Małgorzata Tomaszewska-Łukasiewicz

Inspektor Wydziału

Administracji Budowlanej