Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LV Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 444a) (12:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 445a) (12:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 447) w punkcie 13-pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (12:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Głogówek prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk nr 448) w punkcie 14-pozostałe punkty ulegną przesunięciu (12:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Biała prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk nr 449) w punkcie 15-pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (12:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach. (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia z dnia 25 marca 2022 r. (12:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2021 (druk nr 441) (13:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 442) (13:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 443) (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 444a) (13:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Janusz Siano, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha
 • BRAK GŁOSU(3):
  Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 445a) (13:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r. (druk nr 446) (13:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 447) (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Głogówek prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk nr 448) (13:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Biała prowadzenia zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (druk nr 449) (13:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za 2021 r. (13:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Janusz Siano, Radosław Roszkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2021. (14:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o zadaniach realizowanych w 2021 r. przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Prudniku. (14:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021. (14:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 r. (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak