Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIV Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 25 marca 2022 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk 427a). (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Rejonowi Nadvirniańskiemu z Ukrainy (druk 432 a). (13:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022 r. (druk 434a). (13:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 435) w punkcie 15– pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" (druk 436) w punkcie 16 – pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" (druk 437) w punkcie 17 – pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk 438) w punkcie 18 – pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (druk 439) w punkcie 19 – pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Janusz Siano, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Prudniku do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Prudnickiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (druk 440) w punkcie 20 – pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Janusz Siano
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przesunięcia punktu dot. sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2021 r., do punktu 7, pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przesunięcia punktu dot. informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 r., do punktu 8, pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dragomir Rudy, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach. (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia z dnia 25 lutego 2022 r. (13:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2021 r. (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Janusz Siano, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 r. (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 427a) (14:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 428) (14:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 429) (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 430) (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 430) (14:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy
 • BRAK GŁOSU(3):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Rejonu Nadwirniańskiego z Ukrainy (druk nr 432a) (14:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - ,,Aktywna tablica" (druk nr 433) (14:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 434a) (14:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 435) (14:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" (druk 436) (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy 2022" (druk 437) (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk 438) (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Radnego Mirosława Czupkiewicza o wprowadzenie kwoty 100 tys. zł, do treści uchwały. (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski
 • PRZECIW (6):
  Joachim Kosz, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(4):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (druk 439) (15:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joachim Kosz, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Prudniku do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Prudnickiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (druk 440) (15:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Janusz Siano, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak
 • BRAK GŁOSU(4):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie zmiany nazwy punktu na ,,Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2021 r., oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej". (15:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2021 r., oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej za 202a r. (15:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie skierowania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. (15:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski