Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 32/2022 Starosty Prudnickiego z dnia 04-03-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Starostwa Powiatowego w Prudniku na lata 2022 - 2026".

Na podstawie art. art 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 5/2022 Starosty Prudnickiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia "Planu działana na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Starostwa Powiatowego w Prudniku na lata 2022 - 2026" załącznik do zarządzania "Plan działana na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Starostwa Powiatowego w Prudniku na lata 2022 - 2026" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Koordynację wdrożenia planu, o którym mowa w §1, powierza się Koordynatorowi ds. dostępnościw Starostwie Powiatowym w Prudniku.
§ 3. Plan, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Prudnicki

Radosław Roszkowski

 

PDF   Zarządzenie Nr 32/2022 Starosty Prudnickiego z dnia 04-03-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Starostwa Powiatowego w Prudniku na lata 2022 - 2026.pdf (382,93KB)

PDFZalacznik1 32/2022.pdf (160,48KB)