Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-02-22 Uchwała Nr 199/709/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18-02-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 roku

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 i ust. 3 warunków i trybu finansowania zadań własnych Powiatu Prudnickiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu stanowiących załącznik do uchwały Rady Powiatudo uchwały Rady Powiatu w Prudniku Nr XXXIII/219/2017 z dnia 31 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz.1245), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje: § 1. Ogłasza się otwarty konkurs projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego na 2022 r.

2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Na realizację projektów w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 65.000,00 zł.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.,

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 199/709/2022 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 18-02-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 roku.pdf (407,08KB)

DOCXZałącznik nr 1 199/709/2022.docx (10,19KB)

DOCXWniosek wzór.docx (20,81KB)
PDFWniosek wzór.pdf (771,67KB)

PDFUchwała 2022-03-31 ws. wyboru projektów służących rozwojowi sportu.pdf (301,15KB)