Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 25 lutego 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 25 lutego 2022 r. o godz. 13:00
w zdalnym trybie obradowania

z w o ł u j e

LIII SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie LIII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.

2. Odtworzenie hymnu państwowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 28 stycznia 2022 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. ( druk nr 423)
PDFprojekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r..pdf
DOCXdruk nr 423.docx

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 424)
PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFZalacznik2.pdf
PDFZalacznik1.pdf
DOCXdruk nr 424.docx

9. Przyjęcie sprawozdania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2021 rok.
PDFROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2021.pdf
DOCXSprawozdanie ORPZ 2021 - 15.02.2022 r..docx

10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2021.
PDFSprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za 2021 r..pdf
DOCXPOWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021 – 2023.docx

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023.
PDFSprawozdanie z realizacji POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PRUDNICKIM NA LATA 2017-2023 ZA ROK 2021.pdf
DOC2021 - Program Działan na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - sprawozdanie za 2021.doc

12. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2021 r.

13. Wnioski i oświadczenia Radnych.

14. Zamknięcie LIII Sesji Rady Powiatu w Prudniku.