Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 5/2022 Starosty Prudnickiego z dnia 05-01-2022 w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Starostwa Powiatowego w Prudniku na lata 2022 - 2026".

Na podstawie art 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Plan działana na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobomze szczególnymi potrzebami dla Starostwa Powiatowego w Prudniku na lata 2022 - 2026", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Koordynację wdrożenia planu, o którym mowa w §1, powierza się Koordynatorowids. dostępności w Starostwie Powiatowym w Prudniku.
§ 3. Plan, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Prudnicki

Radosław Roszkowski

 

PDF   Zarządzenie Nr 5/2022 Starosty Prudnickiego z dnia 05-01-2022 w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Starostwa Powiatowego w Prudniku na lata 2022 - 2026"..pdf (334,71KB)

DOCXZałącznik nr 1 5/2022.docx (12,74KB)