Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 05-01-2022 w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 35 a ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573), § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1605 z późn. zm.) oraz §20 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2284) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaliczkowe uruchomienie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zapewnienia ciągłości działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Prudniku, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Prudnickiego oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx