Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 28 stycznia 2022 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku (druk nr 415a) (13:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Janusz Siano, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Joachim Kosz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Judyta Walocha, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 416a) (13:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 417a) (13:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Dragomir Rudy, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utworzenia przystanków na liniach kolejowych na terenie Powiatu Prudnickiego (druk nr 412a) (13:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 421a) (13:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do mieszkańców Powiatu Prudnickiego dotyczącego szczepień przeciw COVID-19 (druk nr 422) – w punkcie 17, pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (13:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Janusz Siano, Judyta Walocha, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (13:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Ewelina Langfort
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 22 grudnia 2021 r. (13:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Joachim Kosz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 5 stycznia 2022 r. (13:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utworzenia przystanków na liniach kolejowych na terenie Powiatu Prudnickiego (druk nr 412a) (14:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie powstałego centrum handlowego w Lubrzy (druk nr 413) (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia ,,Apelu Rady Powiatu w Prudniku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języka mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022" (druk nr 414) (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Ewelina Langfort
 • PRZECIW (3):
  Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku (druk nr 415a) (15:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska
 • PRZECIW (2):
  Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 416a) (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Janusz Siano
 • PRZECIW (2):
  Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 417a) (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Janusz Siano, Alicja Zawiślak
 • PRZECIW (2):
  Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 418) (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 419) (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. ( druk nr 420) (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 421a) (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do mieszkańców Powiatu Prudnickiego dotyczącego szczepień przeciw COVID-19 (druk nr 422) (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Janusz Siano, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2021. (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2021 r. (15:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021. (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski