Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sygnaliści

SYGNALIŚCI / ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

Starosta Prudnicki przyjmuje zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów prawa i nieprawidłowości w Starostwie Powiatowym w Prudniku

 

PODSTAWA PRAWNA:

art. 8 i 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. Unii Europejskiej z dnia 26 listopada 2019 r. L 305/17)

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA:

1) na adres poczty elektronicznej ;

2) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik
z dopiskiem „zgłoszenie nieprawidłowości – do rąk własnych Z-cy Naczelnika Wydziału Organizacyjnego”

 

OSOBY UPRAWNIONE DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA:

Zgłaszający - rozumie się osobę, która pracuje lub pracowała, bądź utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście związanym z pracą w szczególności:

1) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;

2) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa
w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;

3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) członka organu osoby prawnej;

5) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy
lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

6) stażysty;

7) wolontariusza.

 

TERMIN ROZPATRZENIA ZGŁOSZENIA:

Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia, nie dłużej niż termin 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesiąc od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

 

PDFKlauzula informacyjna.pdf (152,99KB)
DOCXWzór zgłoszenia.docx (15,36KB)