Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-12-16 Nabór na członka komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac komisji konkursowej

Starosta Prudnicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. 920,  z 2021 poz.  911 z późn. zm.), działające na terenie Powiatu Prudnickiego
lub na rzecz jego mieszkańców, do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Powiecie Prudnickim na rok 2022.

PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf (511,40KB)
DOCOgłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac komisji konkursowej.doc (310,50KB)
DOCXFormularz zgłoszeniowy przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac komisji konkursowej.docx (17,58KB)
PDFNabór na członka komisji konkursowej.pdf (1,18MB)