Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

13.12.2021 r. Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 599

Prudnik, dnia 13.12.2021 r.

AB-III.6740.2.142.2021

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

informuję,

że Starosta Prudnicki, decyzją nr 599 z dnia 10 grudnia 2021 r., znak AB-III.6740.2.142.2021 zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi – Gospodarka Solarna Sp. z o.o., ul. 3 Maja 9, 48-250 Głogówek, pozwolenia na budowę systemów fotowoltaicznych o mocy do 5 MW (0,41 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w skład której wchodzą: panele fotowoltaiczne montowane na podporach stalowych, falowniki (inwertery), linia kablowa nN, ogrodzenie wraz z bramą) w tym budową kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN w Głogówku, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 85/1, obręb ewidencyjny 0242 Winiary, jednostka ewidencyjna 161002_4 Głogówek – miasto.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku w godzinach pracy urzędu. Ewentualny termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie pod nr tel. 77 4381726.

Dzień udostępnienia informacji: 13 grudnia 2021 r.

 

                                                                                                                                                                                        z up. STAROSTY

                      mgr inż. arch. Małgorzata Tomaszewska-Łukasiewicz

Inspektor Wydziału

Administracji Budowlanej