Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 181/640/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 03-11-2021 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 247 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1535, 1773), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu finansowego budżetu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały w związku z podjęciem Uchwały Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. oraz wniosków.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Skarbnikowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF   Uchwała Nr 181/640/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 03-11-2021 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2021 r..pdf

DOCXZałącznik nr 1 181/640/2021.docx