Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 180/637/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29-10-2021 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Jolantę Barską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (zwane dalej „Programem”).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 180/637/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 29-10-2021 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu .pdf