Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 170/592/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 01-09-2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Prudniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Prudnickiemu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 65/187/2016 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 13 stycznia 2016 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku, zmieniona uchwałami: Nr 88/236/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 149/407/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.,Nr 194/551/2017 z dnia 10 listopada 2017 r., Nr 208/593/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r., Nr 230/645/2018z dnia 20 kwietnia 2018 r., Nr 256/713/2018 z dnia 11 września 2018 r., Nr 3/3/2018 z dnia 30 listopada 2019 r.,Nr 22/84/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 35/121/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r., Nr 73/237/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., Nr 79/260/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 98/327/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 100/333/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr 107/357/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., Nr 135/474/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. oraz Nr 155/533/2021 z dnia 21 maja 2021 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 170/592/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 01-09-2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (931,99KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 170/592/2021.docx (53,46KB)

DOCXZałącznik nr 1 170/592/2021.docx (17,07KB)