Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVIII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 29.10.2021 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autopoprawki projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 382a) (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 383b) (13:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Judyta Walocha, Joachim Kosz, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji punktu: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 384) (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Joanna Korzeniowska

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji punktu: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Prudniku (druk nr 385) (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Józef Janeczko

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (plastyczno-prognostycznej) dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Racławice Śląskie" w ramach programu Kolej + (druk nr 376) (14:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie realizacji projektu pn.: ,,Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (druk nr 377) (14:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 378) (14:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022 (druk nr 379) (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 (druk nr 380) (14:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Józef Meleszko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu ,,Europejski Prudnik" w ramach programu Erasmus + (druk nr 381) (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 382a) (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 383b) (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 384) (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku formalnego o reasumpcję głosowania. (15:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(6):
  Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Prudniku (druk nr 385) (15:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski
 • PRZECIW (1):
  Józef Meleszko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(7):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki za poprzedni rok szkolny. (15:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski