Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010-03-02 Informacja w sprawie złożenia wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowę drogi gminnej oraz budowę kanalizacji i oświetlenia drogi w Prudniku

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2010-03-01
AB.II.7351-4-24/10
 
 
STAROSTA PRUDNICKI
INFORMUJE
 
  
 
            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 zpóźn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku, Prudnik, ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącym wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla poniższego przedsięwzięcia:
Inwestor: Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik 
Inwestycja: Budowę drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogi – ul. Przemysłowej w miejscowości Prudnik od km 0,00 do km 1 + 016.00,
I. W liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
Jednostka ewidencyjna Prudnik, obręb Prudnik, arkusz mapy 1 –
działka nr 1240/81 ,działka nr 2295/80 ;            działka nr 2306/100 po podziale 2820/100 ;      ; 
 działka nr 2566/79 po podziale 2819/79 ;        działka nr 2563/79   po podziale 2817/79 ;
działka nr 2560/79   po podziale 2815/79 ;        działka nr 1220/79   po podziale 2813/79 ;
działka nr 2553/79   po podziale 2811/79;         działka nr 2550/79   po podziale 2809/79 ;
działka nr 2547/79   po podziale 2807/79;         działka nr 2544/79   po podziale 2805/79 ; 
działka nr 2541/79   po podziale 2803/79;         działka nr 2538/79   po podziale 2801/79 ;
działka nr 2535/79   po podziale 2799/79 ;        działka nr 2532/79   po podziale 2797/79 ;
działka nr 2529/79   po podziale 2795/79 ;        działka nr 2526/74   po podziale 2793/74 ;
działka nr 2523/74   po podziale 2791/74 ;        działka nr 2520/72   po podziale 2789/72 ;
działka nr 2515/69   po podziale2787/69  ;        działka nr 2514/64   po podziale 2785/64 ;
działka nr 2511/61   po podziale 2783/61 ;        działka nr 2508/56   po podziale 2781/56 ;
działka nr 2505/50   po podziale 2779/50 ;        działka nr 2502/47   po podziale 2777/47 ;
działka nr 2499/47  po podziale 2775/47 ;         działka nr 2496/47  po podziale 2773/47 ;
działka nr 2493/47   po podziale 2771/47 ;        działka nr 2490/42   po podziale 2769/42 ;
działka nr 2487/42   po podziale 2767/42 ;        działka nr 2484/42   po podziale 2765/42 ;
działka nr 2481/42   po podziale 2763/42 ;        działka nr 2478/42   po podziale 2761/42 ;
działka nr 2475/42   po podziale 2759/42;         działka nr 2472/39   po podziale 2757/39 ;
działka nr 2469/39   po podziale 2755/39 ;        działka nr 2466/33   po podziale 2753/33 ;
działka nr 2463/33   po podziale 2751/33 ;        działka nr 2460/33   po podziale 2749/33 ;
działka nr 2457/28   po podziale 2747/28 ;        działka nr 2454/28   po podziale 2745/28 ;
działka nr 2451/28   po podziale 2743/28 ;        działka nr 2448/28   po podziale 2741/28 ;
działka nr 2445/28   po podziale 2739/28 ;        działka nr 2442/28   po podziale 2737/28 ;
 działka nr 2439/28  po podziale 2734/28 ;        działka nr 2675/101
II. Nieruchomości na których mogą wystąpić ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w celu wykonania budowy drogi lub istniejącej sieci uzbrojenia terenu.
Jednostka ewidencyjna Prudnik , obręb Prudnik, arkusz mapy 1 –, działka nr  2569/80 ; 2675/101
          Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją. 
  
 
 
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej
 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder-Czarny
Data wytworzenia: 2010-03-01