Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVIII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 29 października 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 29 października 2021 r. o godz.13:00

w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

XLVIII SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie XLVIII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.

2. Odtworzenie hymnu państwowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 30.09.2021 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (planistyczno-prognostycznej) dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Racławice Śląskie" w ramach programu Kolej + (druk nr 376)
PDFdruk nr 376.pdf       ODTdruk nr 376.odt

8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn.: ,,Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (druk nr 377)
PDFdruk nr 377.pdf       DOCXdruk nr 377.docx

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 378)
PDFdruk nr 378.pdf         DOCXdruk nr 378.docx

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022 (druk nr 379)
PDFdruk nr 379.pdf          DOCXdruk nr 379.docx

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 (druk nr 380)
PDFdruk nr 380.pdf           DOCXdruk nr 380.docx

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu ,,Europejski Prudnik" w ramach programu Erasmus + (druk nr 381)
PDFdruk nr 381.pdf            DOCXdruk nr 381.docx

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 382)
PDFdruk nr 382.pdf
 

14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki za poprzedni rok szkolny.
PDFInformacja o realizacji zadań oświatowych.pdf            DOCXInf o realizacji zadań ośw 2021.docx
                                                                    DOCXKoszty funkcjonowania szkół 2020.docx
                                                                    DOCXKoszt kształcenia jednego ucznia w szkołach Powiatu Prudnickiego.docx

15. Informacja w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do roku szkolnego 2021-2022.
PDFInformacja w sprawie organizacji i przygotowania jednostek oświatowych do roku szkolnego 2021-2022.pdf              DOCInformacja przygotowanie do roku szkolnego 2021-22.doc

16. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych

17. Wnioski i oświadczenia Radnych

18. Zamknięcie XLVII sesji Rady Powiatu