Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010-04-07 Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę ulicy Zamkowej w Głogówku

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2010-04-07
AB.III.7351-2-13/10
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUDNICKIEGO
 
 
   
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Ekoportal, prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Prudnik ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: Gmina Głogówek, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek
w sprawie: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę ulicy Zamkowej w Głogówku na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów numerami: 668, 624/2 k.m. 6 obręb Głogówek, gm. Głogówek
 
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji BudowlanejPodmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Łukasiewicz
Data wytworzenia: 2010-04-07