Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie złożenia wniosku dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka w Białej

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2010-05-14
AB.IV.7351-1-24/10
 
 
STAROSTA PRUDNICKI
INFORMUJE
 
  
 
            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku, Prudnik, ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącym zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla poniższego przedsięwzięcia:
Inwestor: Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała 
Inwestycja: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie „Ustronianka” w Białej,
na działkach o numerach ewidencji gruntów: nr: 597, 628, 634, 635, 636, 638 k.m. 11; 640/2, 641, 642, 643, k.m. 12; 714, 718/1, 720/2, 720/3, 720/4, 722/1, k.m. 14; 883 k.m. 16; 935/1, 936, 937 k.m. 17; 235, 347/1 k.m. 5; obręb Biała, gm. Biała
          Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją. 
  
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej
 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Maćków
Data wytworzenia: 2010-05-14