Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie złożenia wniosku dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwolenie na przebudowę sieci cieplej wysokoparametrowej Ratuszowa - Kościuszki w Prudniku

Strona archiwalna

 

 

Prudnik, 2010-01-29
AB.II.7351-4-10/10
 
 
STAROSTA PRUDNICKI
INFORMUJE
 
  
 
            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku, Prudnik, ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącym zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla poniższego przedsięwzięcia:
Inwestor: Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik 
Inwestycja: przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej Ratuszowa - Kościuszki, w ramach zadania "III etap rewitalizacji infrastruktury sródmieścia Prudnika" w Prudniku ulice Ratuszowa - Kościuszki,
na działkach o numerach ewidencji gruntów: k.m. 10 dz. 1781/289, 415, 1495/280, 1481/276, 1480/267, 938/420, 1333/422, 1334/422, 264, 263, 262, 261, 1523/259, 427, 1176/209, obręb Prudnik, gm. Prudnik.
          Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją. 
  
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej

 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder-Czarny
Data wytworzenia: 2010-01-29