Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 30.09.2021 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (druk nr 374)” w punkcie 4, pozostałe punktu ulegną przesunięciu. (13:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Magdalena Sobczak, Judyta Walocha

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (druk nr 375)” w punkcie 5, pozostałe punktu ulegną przesunięciu. (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Janusz Siano, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Magdalena Sobczak, Judyta Walocha

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autopoprawki projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 372b) (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(2):
  Magdalena Sobczak, Judyta Walocha

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autopoprawki projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 368a), (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy
 • BRAK GŁOSU(2):
  Magdalena Sobczak, Judyta Walocha

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Magdalena Sobczak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (druk nr 374) (13:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (druk nr 375) (13:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2021 r. (13:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 368a) (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 369) (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/318/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 370) (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (druk nr 371) (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 372b) (15:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 373) (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie skierowania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami. (15:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko
 • PRZECIW (1):
  Kazimierz Bodaszewski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mirosław Czupkiewicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r. (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort