Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2009-11-16
AB.II.7351-4-188/09
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUDNICKIEGO
 
 
   
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Ekoportal, prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Prudnik ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor:  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik  z o.o.  z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1
w sprawie: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Rudziczce
lokalizacja: działki nr 
k.m. 2 dz. 57/2 ; 60 ; 61 ; 112/2 ; 113 ; 114 ; 115/2 ; 116 ; 120 ; 126 ; 151 ; 152/2 ; 158/1 ; 158/2 ; 162/1 ; 163/2 ; 611/3 ; 611/4 ; 617/1 ; 632/2 ; 632/4 ; 632/7 ; 633/8 ; 634/1 ; 634/3 ; 634/4 ; 750/1 ; 750/2 ; 751/1 ; 752/3 ; 757/2 ; 757/4 ; 758 ; 763/3 ; 764 ; 765 ; 770/1 ; 773/1 ; 776 ; 778/2 ; 781/2 ; 782 ; 783 ; 787 ; 789 ; 790 ; 813 ; 814 ; 815 ; 817 ; 857 ; 858 ; 859/1 ; 860 ; 873 ; 875 ; 900/1 ; 936/1 ; 938 ; 940/1 ; 940/6 ; 946
k.m.3 dz. 173 ; 176 ; 346 ; 347/3 ; 350/2 ; 352 ; 397/1 ; 400 ; 411 ; 412/2 ; 413 ; 552/1 ; 556/3; 560 ; 578 ; 579 ; 581/1 ; 594 ; 600/2 ; 862 ; 864 ; 865 ; 866/2 ; 870 ; 871 ; 872 ; 940/5 ; 945;
k.m.6 dz. 94 ; 96 ; 99 ; 127 ; 128 ; 129 ; 800 ; 801 ; 821/2 ; 951/7 ; 951/9 ; 952 ; 953/2 ; 955 ;
k.m.7 dz. 572/4 ; 572/5 ; 881;
k.m.8 dz. 418 ; 419 ; 912 ; 913 ; 855/1
k.m.9 dz.855/2 ; 866/1
obręb Rudziczka, gmina Prudnik
 
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder - Czarny
Data wytworzenia: 2009-11-16