Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych na przebudowę ul. Mickiewicza w Głogówku

Strona archiwalna

 


 

Prudnik, 2009-11-23
AB.III.7351-2-104/09
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUDNICKIEGO
 
 
   
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Ekoportal, prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Prudnik ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: Gmina Głogówek z siedzibą 48-250 Głogówek ul. Rynek 1
w sprawie: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych na przebudowę ul. Mickiewicza (odcinekod Rynku do skrzyżowania z ul. Szkolną) w Głogówku - "Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwacyjno - użytkowego. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza (odcinek od Rynku do skrzyżowania z ul. Szkolną) w Głogówku
lokalizacja: działki nr 675, 589/10, 673, 671, 680/1, 678, 565, 676 k.m. 6, obręb Głogówek, gmina Głogówek
 
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Łukasiewicz
Data wytworzenia: 2009-11-23