Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010-01-04 Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych na przebudowę ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej

Strona archiwalna

 

 

Prudnik, 2010-01-04
AB.II.7351-1-6/09
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUDNICKIEGO
 
   
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Ekoportal, prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Prudnik ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
 
w sprawie: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych na przebudowę ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej

lokalizacja: 415 k.m. 7; 435, 482, 484 k.m. 8; 502 k.m. 9; 933, 955, 937, 954, 949/1, 949/5, 906/2, 956, obręb Biała, gm. Biała

 
                                              
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej
 
                                              

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Maćków
Data wytworzenia: 2009-12-31