Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie złożenia wniosku dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwolenie na modernizację systemu antenowego polegającego na przebudowie konstrukcji wsporczych i rozbudowie urządzeń nadawczych w RTCN Chrzelice

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2009-10-16
AB.IV.7351-1-61/09
 
 
STAROSTA PRUDNICKI
INFORMUJE
 
  
            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku, Prudnik, ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącym zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla poniższego przedsięwzięcia:
Inwestor: TP EmiTel sp. z o.o., ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków 
Inwestycja: modernizacja systemu antenowego polegająca na przebudowie konstrukcji wsporczych i rozbudowie urządzeń nadawczych w RTCN Chrzelice gm. Biała,
na działkach o numerach ewidencji gruntów: 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/7 k.m. 11 obręb Chrzelice gm. Biała.
          Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją. 
  
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Maćków
Data wytworzenia: 2009-10-16