Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie złożenia wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwolenie na przebudowę ul. Mickiewicza w Głogówku

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2009-10-22
AB.III.7351-2-104/09
 
 
STAROSTA PRUDNICKI
INFORMUJE
 
  
            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku, Prudnik, ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącym zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla poniższego przedsięwzięcia:
Inwestor: Gmina Głogówek, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek 
Inwestycja: przebudowa ul. Mickiewicza (odcinek od Rynku do skrzyżowania z ul. Szkolną) w Głogówku - "Rewitalizacja Głogówka w ramach programu konserwacyjno-użytkowego. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza (odcinek od Rynku do skrzyżowania z ul. Szkolną) w Głogówku",
na działkach o numerach ewidencji gruntów: 675, 589/10, 673, 671, 680/1, 678, 565, 676 k.m. 6 obręb Głogówek.
.          Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją. 
  
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej
 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Łukasiewicz
Data wytworzenia: 2009-10-22