Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010-02-09 Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ulic Kochanowskiego, Eichendorffa,Św. Kamila w Białej

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2010-01-11
AB.IV.7351-1-71/09
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUDNICKIEGO
 
 
   
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Ekoportal, prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Prudnik ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała
w sprawie: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ulic Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila w Białej na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów numerami: 681/2, 689, 690, 694, 699, 704 k.m. 12; 876, 877/4, 877/5, 878/6, 878/15, 878/23, 878/24, 879, 891/3, 891/11, 892/2 k.m. 16; 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 906/1 k.m. 17 obręb Biała, gm. Biała
 
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz maćków
Data wytworzenia: 2010-02-09