Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji dotyczącej przebudowy drogi - ulicy Strzeleckiej w Prudniku

Strona archiwalna

 

 Prudnik, 2009-08-27
AB.II.7351-4-136/09
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUDNICKIEGO
 
   
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Ekoportal, prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Prudnik ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
 
w sprawie: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi - ulicy Strzeleckiej w Prudniku gm. Prudnik

lokalizacja: ulica Strzelecka w Prudniku, na działkach o nr ewidencji gruntów: 261/77; 175/1; 161/3; 163/3; 174/1; 173/1; 165/4; 167/5; 407/4; 169/8; 171/9; 656/9; 731/3 k.m.4; 6; 874/5 k.m.5; 1438/41; 1440/41; 1491/41; 1496/41 k.m.2

 
                                              
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej
 

 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder-Czarny
Data wytworzenia: 2009-08-27