Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018 poz. 180) Starostwo Powiatowe w Prudniku  informuje o sposobach doręczenia dokumentów elektronicznych:

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)
 • Elektroniczne Biuro Obywatela (https://powiatprudnicki.ebo365.pl)
 • Przesłanie dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej – bez poświadczenia przedłożenia
 • Dostarczenie dokumentów osobiście

 

1. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Prudniku za pomocą platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP http://epuap.gov.pl/ wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta w platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

- gotowego e-formularza,
- wniosku.

Skrytka ePUAP/powiatprudnik/skrytka

 

2. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Prudniku za pomocą  Elektronicznego Biura Obywatela.

Doręczanie dokumentów poprzez Elektroniczne Biuro Obywatela wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta w platformie https://powiatprudnicki.ebo365.pl.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

- gotowego e-formularza,
- wniosku.

 

3. Przesłanie dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej – bez poświadczenia przedłożenia.

Adres skrzynki poczty elektronicznej do kontaktu ze Starostwem Powiatowym w Prudniku :

Maksymalny rozmiar  przesyłanego dokumentu elektronicznego wraz załącznikami – 20MB.

 

4. Dostarczenie dokumentów osobiście na nośnikach danych takich jak:
- płyta CD lub DVD,
- pamięć masowa USB,
można składać w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Prudniku, Kościuszki 76 48-200 Prudnik w godzinach :

poniedziałek 730-1630

wtorek-czwartek  730-1530

piątek 730-1430


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Prudniku

1) Dokumenty elektroniczne doręczane do Starostwa  muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP.

Możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego istnieje od 9 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl

Uwaga
Profil zaufany ePUAP jest darmowym ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez platformę ePUAP
 http://epuap.gov.pl/ .

 

2) W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.

 

3) Akceptowane są następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:

 1. do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne lub multimedialne- formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, Open XML (.docx, .xlsx, .pptx),.csv;
 2. do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .geotiff, .tif (.tiff), .png, .svg;
 3. do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową: .wav, .mp3, .avi, .mpeg (.mpg), .mp4 (.m4a, mpeg4), .ogg, .ogv;
 4. do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z;
 5. do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego:
  do definiowania układu informacji: .xml, .xsd, .gml, .rng;
  do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML: .xsl, .xslt;
 6. do tworzenia stron WWW: .html, .xhtml, .css
 7. do elektronicznego podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych: TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC,XMLenc.

 

 

Urzędowe poświadczenie odbioru:

 • Potwierdzenie doręczenia dokumentu elektronicznego za pośrednictwem skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Prudniku jest wysyłane w formie urzędowego poświadczenia odbioru na adres skrzynki kontaktowej klienta urzędu.
 • Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone dokumentem w postaci papierowej.
 • Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku - lub dowolny inny adres w domenie powiatprudnicki.pl - traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.