Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie złożenia wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mieszkowice gm. Prudnik

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2009-08-03
AB.II.7351-4-150/09
 
 
STAROSTA PRUDNICKI
INFORMUJE
 
  
            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku, Prudnik, ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącym zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla poniższego przedsięwzięcia:
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spólka Gminy Prudnik z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik 
Inwestycja: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mieszkowice gm. Prudnik,
na działkach o numerach ewidencji gruntów: k.m. 2 dz. 680/2 k.m. 4 ; dz. 248/2 ; 249 ; 313 ; 317/1 ; 322 ; 323 ; 329 ; 336/1 ; 337/1 ; 353/1 ; 642 ; 644/4 ; 644/6 ; 644/7 ; 644/8 ; 645 ; 714/1 ; 716 ; 718 ; 644/3 ; k.m.5 dz. 286/1 ; 312 ; 647/1 ; 647/2 ; 680/1 ; 714/2 ; k.m.6 ; 403 ; 404 ; 405 ; 406 ; 407 ; 409 ; 410 ; 424 ; 668 ; 572, obręb Mieszkowice.
          Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją. 
  
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prudnik, 2009-08-03.
AB.II.7351-4-150/09
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
Zgodnie z art.61 § 4 kpa zawiadamiam, że w dniu  27 lipca 2009 r. zostało wszczęte na żądanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mieszkowice gm. Prudnik, na działkach o numerach ewidencji gruntów: k.m. 2 dz. 680/2 k.m. 4 ; dz. 248/2 ; 249 ; 313 ; 317/1 ; 322 ; 323 ; 329 ; 336/1 ; 337/1 ; 353/1 ; 642 ; 644/4 ; 644/6 ; 644/7 ; 644/8 ; 645 ; 714/1 ; 716 ; 718 ; 644/3 ; k.m.5 dz. 286/1 ; 312 ; 647/1 ; 647/2 ; 680/1 ; 714/2 ; k.m.6 ; 403 ; 404 ; 405 ; 406 ; 407 ; 409 ; 410 ; 424 ; 668 ; 572, obręb Mieszkowice.
 
W związku z tym, w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z przedłożonymi dokumentami w tutejszym Starostwie (pok. 205) oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
 
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder-Czarny
Data wytworzenia: 2009-08-03