Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciową przepompownią ścieków w miejscowości Wierzbiec

Strona archiwalna

 

 Prudnik, 2009-09-01

AB.II.7351-4-149/09
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUDNICKIEGO

 

 
   
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Ekoportal, prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Prudnik ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 

Inwestor: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik  z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

w sprawie: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciową przepompownią ścieków w miejscowości Wierzbiec, gm. Prudnik

lokalizacja: k.m. 1 dz. 217, 219/2; 219/4; 301/2; k.m. 2 dz. 73; 74/1; 74/2; 75/1; 76/2; 79/2; 80/1; 80/2; 82/1; 116; 117/1; 119/1; 129; 130; 131; 136/2; 136/3; 137; 138; 139; 191/33; 191/5; 191/6; 191/9; 191/27; 198; 290/1; 301/1; 307/6; 307/7; 309; 310; 313; 320/3; 330; 332; k.m. 4 86; 94; 292/1; 293/4 obręb Wierzbiec

 
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej 


 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder-Czarny
Data wytworzenia: 2009-09-01