Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVI Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 27.08.2021 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 366). (13:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji pilotażowego programu pn. ,,Rehabilitacja 25 plus” (druk nr 367). (13:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionego porządku obrad po zmianach. (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Janusz Siano, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 30 czerwca 2021 r. (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 5 sierpnia 2021 r. (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 362) (14:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 363) (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 364) (14:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 365) (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kosz, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 366) (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Janusz Siano, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji pilotażowego programu pn. ,,Rehabilitacja 25 plus” (druk nr 367). (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Krapkowicach. (15:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Otmuchowie. (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Janusz Siano, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Prudniku. (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dragomir Rudy

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Opolu. (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej realizacji zadań Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych. (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosownie w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 2021 roku. (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie skierowania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Zarząd Powiatu dot. długoletniego zaniedbania i braku remontów dróg powiatowych w sołectwach: Nowa Wieś Prudnicka, Gostomia, Krobusz-Żabnik oraz Czartowice. (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dragomir Rudy
 • BRAK GŁOSU(1):
  Bożena Wróblewska