Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mieszkowice

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2009-08-27

AB.II.7351-4-150/09
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUDNICKIEGO

 

 
   
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Ekoportal, prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Prudnik ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 

Inwestor: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik  z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

w sprawie: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mieszkowice, gm. Prudnik

lokalizacja: k.m. 2 dz. 680/2; k.m. 4; dz. 248/2; 249; 313; 317/1; 322; 323; 329; 336/1; 337/1; 353/1; 642; 644/4; 644/6; 644/7; 644/8; 645; 714/1; 716; 718; 644/3; k.m. 5 dz. 286/1; 312; 647/1; 647/2; 680/1; 714/2; k.m. 6; 403; 404; 405; 406; 407; 409; 410; 424; 668; 672 obręb Mieszkowice

 
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej

 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder-Czarny
Data wytworzenia: 2009-08-27