Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Szybowice i Niemysłowice

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2009-09-01

AB.II.7351-4-151/09
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUDNICKIEGO

 

 
   
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Ekoportal, prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Prudnik ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 

Inwestor: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik  z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

w sprawie: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Szybowice i Niemysłowice, gm. Prudnik

lokalizacja: Szybowice: k.m. 4 dz. 837; 844/3; 846/4; 1209/3; 1226; 1233; 1299; 1303/2; k.m. 8 438/4; 438/5; 516/1; 616/2; 557; 568/1; 568/2; 575; 579; 634; 635; 676; 678; 696; 697; 699/1; 700; 1192; 1206/2; 1207/1; 1207/2; 1207/3; 1208/1; 1208/3; 1208/4; 1312/2; k.m. 9; dz. 1196; 1205/1; 1206/3; 1312/3 k.m. 11, 494/1; 495/1; 495/2; 497/3; 497/4; 584; 586; 707; 713; 720; 722; 725; 728; 731; 732/1; 732/3; 732/4; 734/3; 734/4; 1184/1; 1200/1; 1201; 1202; 1203; 1204; 1206/1; 1209/5; 1209/6; 1261; 1312/1; 1313; obręb Niemysłowice: k.m. 1; dz nr 1, 16/1; 21; 22; 54/2; 596/1; 627; 632; 695

 
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej
 
  

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder-Czarny
Data wytworzenia: 2009-09-01