Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Niemysłowice

Strona archiwalna

 

Prudnik, 22-06-2009r.
AB.II. 7351-4-79/09
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
 
Zgodnie z art.49 kpa zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2009 r. została wydana Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 193 spr. AB.II.7351-4-79/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. przy ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik – na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Niemysłowice - obiekt budowlany kategorii XXVI, gm. Prudnik, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów numerem 1 ; 16/1 ; 22 ; 54/2 ; 82/2 ; 82/1 ; 83/1 ; 83/2 ; 84 ; 85/1 ; 86/1 , 86/2; 86/3 ; 87 ; 89 ; 88/1 ; 91 ; 92/1 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98/2 ; 99/3 ; 99/4 ; 100 ; 101 ; 102 ; 103 ; 104 ; 105/1 ; 105/3 ; 106 ; 107/2 ;108/4 ; 109 ; 110 ; 111/1 ; 112 ; 113 ; 116/1 ; 118 ; 119/1 ; 121 ; 122 ; 123/1 ; 124 ; 126 ; 127 ; 128 ; 130 ; 199 ; 200 ; 201 ; 202 ; 206 ; 207 ; 208 ; 209 ; 210 ; 211 ; 212 ; 213 ; 214 ; 215/1 ; 217 ; 218 ; 219 ; 221 ; 222 ; 223 ; 225/2 ; 226/2 ; 227 ; 229/1 ; 228 ; 231 ; 232/1 ; 234 ; 233 ; 235 ; 236 ; 237/2 ; 238/4 ; 239 ; 240 ; 241 ; 242 ; 500 ; 596/1 ; 621 ; 625/1 ; 626 ; 627 ; 629 ; 632 ; 619/3; 695 ; 709 ; 711 ; 712 ; 714 ; k.m.1 ,
działki nr 281/1 ; 281/3 ; 281/4 ; 282/2 ; 282/3 ; 282/4 ; 282/5 ; 283/2 ; 284 ; 285/3 ; 285/2 ; 285/1 ; 294/4 ; 294/5 ; 294/6 ; 294/8 ; k.m.2 , działki nr 159/8 ; 159/7 ; 161 ; 163 ; 176/2 ; 177/2 ; 175/2 ; 175/1 ; 176/3 ; 177/3 ; 176/4 ; 177/4 ; 375/2 ; 376 ; 377 ; 379/2 ; 380 ; 381 ; 382/1 ; 382/3 ; 382/2 ; 383 ; 384 ; 385 ; 386 ; 387 ; 389 ; 391 ; 393 ; 395 ; 397 ; 399 , 401 ; 403 ; 405 ; 407 ; 409 ; 411 ; 423/2 ; 483/1 ; 482/3 ; 482/2 ; 482/1 ; 483/1 ; 484/1 ; 485/1 ; 485/3 ; 485/5 ; 485/7 ; 499/3 ; 645 ; 617/4 ; 677/1 ; 673 ; 692 ; 700 k.m.3 ,
działki nr 131 ; 132/2 ; 133 ; 134/2 ; 134/3 ; 135/1 ; 135/2 ; 136 ; 137 ; 138 ; 139 ; 140 ; 141 ; 142 ; 144 ; 145 ; 146 ; 148 ; 149 ; 150 ; 151 ; 152 ; 153/1 ; 154 ; 156 ; 157 ; 165/2 ; 165/4 ; 166 ; 170 ; 171 ; 172 ; 173 ; 174 ; 178 ; 178/1 ; 179 ; 180 ; 181/4 ; 183/4 ; 185/2 ; 192/4 ; 192/3 ; 193 ; 195 ; 190/1 ; 191 ; 196 ; 198 ; 187 ; 184 ; 461/11 ; 462/1 ; 462/5 ; 468/1 ; 469/6 ; 469/8 ; 463 ; 465 ; 469/4 ; 617/9 ; 671 ; 674 ; 675 ; 677/2 ; 668/2 ; 669 ; 670/1 ; 707 ; 708 ; 719 ; 726/2 ; 619/12 k.m.4
 
Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o uprawnieniach wynikających z art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Starosty Prudnickiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia .
 
Zgodnie z art.5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), cyt. „Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, …..”
W załączeniu
Decyzja nr 193 , AB.II.7351-4-79/09 z dnia 22 czerwca 2009 r.
 
 

Prudnik, 2009-06-22
AB.II.7351-4-79/09
DECYZJA Nr 193
 
            Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 6 maja  2009 r.
 
zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na budowę
 
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Niemysłowice - obiekt budowlany kategorii XXVI, gm. Prudnik, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów numerem 1 ; 16/1 ; 22 ; 54/2 ; 82/2 ; 82/1 ; 83/1 ; 83/2 ; 84 ; 85/1 ; 86/1 , 86/2; 86/3 ; 87 ; 89 ; 88/1 ; 91 ; 92/1 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98/2 ; 99/3 ; 99/4 ; 100 ; 101 ; 102 ; 103 ; 104 ; 105/1 ; 105/3 ; 106 ; 107/2 ;108/4 ; 109 ; 110 ; 111/1 ; 112 ; 113 ; 116/1 ; 118 ; 119/1 ; 121 ; 122 ; 123/1 ; 124 ; 126 ; 127 ; 128 ; 130 ; 199 ; 200 ; 201 ; 202 ; 206 ; 207 ; 208 ; 209 ; 210 ; 211 ; 212 ; 213 ; 214 ; 215/1 ; 217 ; 218 ; 219 ; 221 ; 222 ; 223 ; 225/2 ; 226/2 ; 227 ; 229/1 ; 228 ; 231 ; 232/1 ; 234 ; 233 ; 235 ; 236 ; 237/2 ; 238/4 ; 239 ; 240 ; 241 ; 242 ; 500 ; 596/1 ; 621 ; 625/1 ; 626 ; 627 ; 629 ; 632 ; 619/3 ; 695 ; 709 ; 711 ; 712 ; 714 ; k.m.1 ,
działki nr 281/1 ; 281/3 ; 281/4 ; 282/2 ; 282/3 ; 282/4 ; 282/5 ; 283/2 ; 284 ; 285/3 ; 285/2 ; 285/1 ; 294/4 ; 294/5 ; 294/6 ; 294/8 ; k.m.2 , działki nr 159/8 ; 159/7 ; 161 ; 163 ; 176/2 ; 177/2 ; 175/2 ; 175/1 ; 176/3 ; 177/3 ; 176/4 ; 177/4 ; 375/2 ; 376 ; 377 ; 379/2 ; 380 ; 381 ; 382/1 ; 382/3 ; 382/2 ; 383 ; 384 ; 385 ; 386 ; 387 ; 389 ; 391 ; 393 ; 395 ; 397 ; 399 , 401 ; 403 ; 405 ; 407 ; 409 ; 411 ; 423/2 ; 483/1 ; 482/3 ; 482/2 ; 482/1 ; 483/1 ; 484/1 ; 485/1 ; 485/3 ; 485/5 ; 485/7 ; 499/3 ; 645 ; 617/4 ; 677/1 ; 673 ; 692 ; 700 k.m.3 ,
działki nr  131 ; 132/2 ; 133 ; 134/2 ; 134/3 ; 135/1 ; 135/2 ; 136 ; 137 ; 138 ; 139 ; 140 ; 141 ; 142 ; 144 ; 145 ; 146 ; 148 ; 149 ; 150 ; 151 ; 152 ; 153/1 ; 154 ; 156 ; 157 ; 165/2 ; 165/4 ; 166 ; 170 ; 171 ; 172 ; 173 ; 174 ; 178 ; 178/1 ; 179 ; 180 ; 181/4 ; 183/4 ; 185/2 ; 192/4 ; 192/3 ; 193 ; 195 ; 190/1 ; 191 ; 196 ; 198 ; 187 ; 184 ; 461/11 ; 462/1 ; 462/5 ; 468/1 ; 469/6 ; 469/8 ; 463 ; 465 ; 469/4 ; 617/9 ; 671 ; 674 ; 675 ; 677/2 ; 668/2 ; 669 ; 670/1 ; 707 ; 708 ; 719 ; 726/2 ; 619/12 k.m.4
obręb Niemysłowice, według projektu sporządzonego przez:
 • inż. Zdzisława Czuczwarę posiadającego stwierdzenie przygotowania zawodowego nr 6/89/Op w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji gazowych, wpisanego na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem OPL/IS/1208/2001
 • mgr inż. Krzysztofa Giesę posiadającego Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego nr 195/91/Op w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, wpisanego na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem OPL/IE/1002/01;

   i sprawdzonego przez :

 • mgr inż. Grażynę Jurowicz – posiadającą stwierdzenie przygotowania zawodowego nr 81/90/Op i 350/94/Op w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, wpisanego na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem OPL/IS/0211/2001,
 • mgr inż. Ewalda Mrugłę posiadającego Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego nr 87/90/Op i 201/91/Op w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, wpisanego na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem OPL/IE/0736/2001;

 z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego:

1.      Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
1)        zgodnie z niniejszą decyzją, zatwierdzonym projektem budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, uzgodnieniami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zapewniającymi bezpieczeństwo ludzi i mienia,
2.      Inwestor jest zobowiązany:
1)        zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania
3.      Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego, obejmuje nieruchomość wymienioną w sentencji decyzji.
 
 Uzasadnienie
 
Inwestycja jest zgodna z decyzją nr 6 Burmistrza Prudnika o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 23 marca 2009 r, oraz z decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-MW-661-4/22/07 z dnia 04-10-2009 który określił środowiskowe uwarunkowania zgody dla inwestycji  . Dokumentacja została uzgodniona przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Prudniku - opinia nr 3103-23/2009 z dnia 20 kwietnia 2009r . W trakcie postępowania wezwano 15 maja 2009r. Inwestora do uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę o, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz podanie właściwej nazwy organu do którego kieruje się wniosek. W wyznaczonym terminie tj. 21 maja 2009r wniosek o pozwoleniu na budowę został uzupełniony. Poza tym nie wniesiono uwag i zastrzeżeń. Ze względu liczbę stron postępowania (powyżej dwudziestu , zgodnie z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 217 stron) na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 195r – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r nr 98 , poz 1071 z późń. zm.) organ poprzez obwieszczenie zawiadomił strony postępowania , pouczając o możliwości zapoznania się z treścią wniosku o pozwolenie na budowę oraz składania uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. Decyzja uwzględnia w całości żądania Inwestora, który spełnia wymagania określone w art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego i dlatego zgodnie z art. 107 Kpa odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia.
Razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor zgłosił zamiar budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych , zgodnie z art.29 p. 20 Prawa budowlanego w/w zamierzenie nie wymaga pozwolenia na budowę , zatem przyjęto je na zgłoszenie jako całość zamierzenia inwestycyjnego .
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Starosty Prudnickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  Pouczenie
 1. Inwestor zobowiązany jest zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy- Prawo budowlane,
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy- Prawo budowlane,
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy- Prawo budowlane,
 1. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
 2. W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.  
Załącznik:
Nr 1 - Projekt budowlany – „Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowie część sanitarna i część elektryczna, obiekt: sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przepompowniami P1 i P2”- 2 egzemplarze
Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
1. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.; ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik + zał. nr 1 – 2 egz. Za pośrednictwem Pana Zdzisława Czuczwary, zam. ul. Szarych Szeregów 31/15, 45-084 Opole
2.      Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa poprzez ogłoszenie – wg odrębnego zał.
 
Do wiadomości   (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim, w/m. + zał. nr 1 - 1 egz.
 2. Burmistrz Prudnika, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
 3. Zdzisław Czuczwara zam. ul. Szarych Szeregów 31/15 , 45-084 Opole
 4. Administracja Budowlana a/a
 
RSC

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder-Czarny
Data wytworzenia: 2009-06-22