Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLV Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 05.08.2021 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (13:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(4):
  Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: POWIATOWO - GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU ,,POGRANICZE" (druk nr 355) (13:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Walocha, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości (druk nr 356) (13:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu pn ,,Akcelerator dostępności JST Makroregionu Południowo - Zachodniego" (druk nr 357) (13:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 358) (13:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji pilotażowego programu pn. ,,Rehabilitacja 25 plus" (druk nr 359) (13:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Radnego Mirosława Czupkiewicza dot. przeprowadzenia pomiarów wibroakustycznych na skrzyżowaniu przy ul. Dąbrowskiego. (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski
 • PRZECIW (2):
  Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Joanna Korzeniowska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 360) (14:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 361) (14:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie skierowania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na kierownika PCPR w Prudniku - dofinansowanie łóżka rehabilitacyjnego. (14:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie skierowania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na kierownika PCPR w Prudniku - brak wsparcia w związku z problemami wychowawczymi i zaburzeniami zdrowia psychicznego dziecka. (14:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Janusz Siano, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak