Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy stacji paliw płynnych na terenie Veolia Transport Opolszczyzna w Prudniku przy ul. Kościuszki 74

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2009-03-30
AB.II.7351-4-23/09
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUDNICKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku w Wydziale Administracji Budowlanej, Prudnik, ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 205 zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 30-03-2009 r. nr 83 (znak sprawy AB.II.7351-4-23/09) dla poniższego przedsięwzięcia:
Inwestor:          Veolia Transport Opolszczyzna Sp. z o.o., ul. 24 kwietnia 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Inwestycja:       Przebudowa i rozbudowa stacji paliw, na terenie Veolia Transport Opolszczyzna w Prudniku przy ul. Kościuszki 74, na działce o nr ew. 1682/55 k.m.1.
            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją.
 
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder-Czarny
Data wytworzenia: 2009-03-30