Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej relacji Prudnik - Dębowiec - Wieszczyna

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2009-03-30
AB.II.7351-4-20/09
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUDNICKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku w Wydziale Administracji Budowlanej, Prudnik, ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 205 zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 30-03-2009 r. nr 84 (znak sprawy AB.II.7351-4-20/09) dla poniższego przedsięwzięcia:
Inwestor:          Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
Inwestycja:       Przebudowa drogi powiatowej relacji Prudnik - Dębowiec - Wieszczyna jako historycznego Traktu Turystycznego Gór Opawskich w ramach zadania „Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchowiny jako element europejskiego szlaku Via Montana” i „Transgraniczna ścieżka rowerowa Prudnik Jindrichow jako element szlaków rowerowych Euroregionu Pradziad” w Prudniku, Dębowcu, Wieszczynie do Granicy Państwa, gm. Prudnik, na działkach o nr ew. 6; 582/227 k.m. 9; 874/5; 872/3 k.m. 5; 175/1; 261/77; 910/53; 909/24; 908/64; 360/53 k.m. 4 obręb Prudnik; dz.12 k.m. 8, ob. Łąka Prudnicka, 108/1 k.m. 1; 108/2; 108/3; 153/4; 154/2; 155/4 k.m. 2 obręb Dębowiec; 185/6 k.m. 18 ob. Moszczanka.
            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją.
 
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Romana Sznajder-Czarny
Data wytworzenia: 2009-03-30