Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych zwiazanych przebudowa drogi powiatowej nr 16150 relacji Prudnik-Krzyżkowice-Granica Państwa

Strona archiwalna

 

 

 

Prudnik, 2009-01-30

AB.7351-L-22/08

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY PRUDNICKIEGO

 

 

            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku w Wydziale Administracji Budowlanej, Prudnik, ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 204 zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych z dnia 30-01-2009 r. nr 29 (znak sprawy AB.7351-L-22/08) dla poniższego przedsięwzięcia:

Inwestor:          Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

Inwestycja:       Przebudowa drogi powiatowej nr 16150 relacji Prudnik – Krzyżkowice – Granica Państwa w ramach projektu „Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi Prudnik – Rylovka w aspekcie układu z Schengen”, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów numerami 1691/133, 1852/172, 1275/133, 1738/136, 1234/177, 1862/172, 1413/133, 1867/120, 1653/131, 1856/174, 1850/133 k.m. 6, 36 k.m. 20 obręb Prudnik, gm. Prudnik; 501/1, 502/1, 67/1, 68/2, 503 k.m. 1, 505, 501/2 k.m. 2, 536 k.m. 3 obręb Dytmarów, gm. Lubrza; 408, 416 k.m. 1, 391, 399, 400, 403 k.m. 2 obręb Jasiona;
gm. Lubrza; 112, 205/1, 205/2, 136, 172, 225, 254/7 obręb Krzyżkowice, gm. Lubrza.

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją.

 

 

z upoważnienia Starosty

mgr inż. Adam Drohomirecki

Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Maćków
Data wytworzenia: 2009-01-30