Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIV Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 30.06.2021 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk 352 a) (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 353 b) (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2021 r. (druk nr 354 a) (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach. (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 28 maja 2021 r. (13:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dragomir Rudy, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 7 czerwca 2021 r. (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Śladami Mistrzów Pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 344) (14:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Polsko - Czeski Most Sportowej Współpracy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 345) (14:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 346) (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko
 • PRZECIW (4):
  Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ewelina Langfort
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prundnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Transgraniczna współpraca Seniorów” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 347) (14:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Janusz Siano, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 348) (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki Programu Psychologiczno - Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 349) (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 350) (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki projektu ,,Szczęśliwa rodzina - wolna od przemocy" w ramach Programu Osłonowego ,,WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE" edycja 2021 r., który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (druk nr 351) (14:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 352 a) (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 353 b) (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dragomir Rudy, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2021 r. (druk nr 354 a) (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Józef Meleszko

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dragomir Rudy, Janusz Siano, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski