Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Budynek przy ul. Kościuszki 76

 • Obiekt posiada miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu bocznym do budynku.
 • Wjechać na parking można od strony Zespołu Szkól Rolniczych;
 • Na teren Starostwa prowadzą również schody oraz podjazd (pochylnia)  bezpośrednio od ul. Kościuszki;
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia z podjazdami (pochylniami) dla osób z niepełnosprawnością (wejście główne oraz boczne od strony Zespołu Szkół Rolniczych);
 • Obiekt posiada windę. Aby skorzystać z windy należy udać się do wejścia bocznego od strony Zespołu Szkól Rolniczych. W windzie zamontowane są poręcze, ekran z wyświetlanym aktualnie numerem piętra, sygnalizacja dźwiękowa oraz oznakowanie przycisków
  w alfabecie Braille'a;
 • Drzwi wejściowe główne otwierane są automatycznie i umożliwiają bezkolizyjne wejście i wyjście z budynku;
 • Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze;
 • Sekretariat Starosty Prudnickiego i Wicestarosty znajduje się na pierwszym piętrze;
 • Wydział Komunikacji i Transportu znajduje się na parterze budynku Starostwa i jest wyposażony w system obsługujący kolejkę. Urządzenie „Kiosk” umożliwia osobie poruszającej się na wózku swobodny dostęp do wyboru tematu obsługi oraz pobrania numeru. Obsługiwane numery przywoływane są dźwiękowo oraz wyświetlane są na monitorach. Wysokość blatów przy stanowiskach obsługi jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach;
 • W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim.

Budynek przy ul. Parkowej 10

 • W budynku mieści się Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru;
 •  Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych;
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością;
 • Budynek nie posiada windy, ale na poziomie parteru zamontowany jest dzwonek, po naciśnięciu którego pracownicy schodzą na parter w celu obsługi klienta.

Planowane jest w roku 2021 przeniesienie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru do Gmachu Głównego Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Informacje dodatkowe:

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo lub złożyć wniosek na adres: Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik;
 • wysłać pismo lub wniosek faxem na numer: 77 4381701;
 • wysłać e-mail na adres:
 • przesłać dokumenty przez platformę EPUAP;
 • zadzwonić przy pomocy osoby przybranej na numer telefonu: 77 4381700;
 • spotkać się osobiście w Punkcie Obsługi Klienta na parterze w budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 76.

W kontakcie z naszym Starostwem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Usługa realizowana jest na wniosek, który musi zostać przekazany do Starostwa co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Wniosek może zostać przesłany lub dostarczony osobiście.

Załatwianie Sprawy przy pomocy osoby przybranej

W kontakcie ze Starostwem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo skorzystać z pomocy osoby przybranej, tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabosłyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc
w załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Prudniku.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Pliki do pobrania:

PDFWniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego.pdf (Rozmiar: 104.28 KB)
DOCXWniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego.docx (Rozmiar: 21.1 KB)

DOCXInformacja dla osób z niepełnosprawnościami.docx (Rozmiar: 653.66 KB)