Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Budynek przy ul. Kościuszki 76

 • Obiekt posiada 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu bocznym do budynku. Wjechać na parking można od strony Zespołu Szkól Rolniczych;
 • Na teren Starostwa prowadzą również schody oraz podjazd (pochylnia)  bezpośrednio od ul. Kościuszki;
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia z podjazdami (pochylniami) dla osób z niepełnosprawnością (wejście główne oraz boczne od strony Zespołu Szkół Rolniczych);
 • Obiekt posiada windę. Aby skorzystać z windy należy udać się do wejścia bocznego od strony Zespołu Szkól Rolniczych. W windzie zamontowane są poręcze, ekran z wyświetlanym aktualnie numerem piętra, sygnalizacja dźwiękowa oraz oznakowanie przycisków w alfabecie Braille'a;
 • Drzwi wejściowe główne otwierane są automatycznie i umożliwiają bezkolizyjne wejście i wyjście z budynku;
 • Na parterze budynku (wejście główne) znajduje się:
  • Punkt Obsługi Klienta;
  • Kasa;
  • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru;
  • Wydział Komunikacji i Transportu - wyposażony w system obsługujący kolejkę. Urządzenie „Kiosk” umożliwia osobie poruszającej się na wózku swobodny dostęp do wyboru tematu obsługi oraz pobrania numeru. Obsługiwane numery przywoływane są dźwiękowo oraz wyświetlane są na monitorach. Wysokość blatów przy stanowiskach obsługi jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku;
  • Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu poruszających się na wózku;
 • Na parterze budynku (wejście boczne) znajduje się punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Powiatowy Rzecznika Konsumenta.
 • Na pierwszym piętrze znajduje się:
  • Sekretariat Starosty Prudnickiego i Wicestarosty;
  • Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego;
  • Wydział Finansowo-Budżetowy;
  • sala konferencyjna.
 • Na drugim piętrze znajduje się:
  • Wydział Administracji Budowlanej;
  • Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami;
  • Wydział Oświaty i Zdrowia.
 • Na trzecim piętrze znajduje się Wydział Inwestycji i Wydział Drogownictwa.

Informacje dodatkowe:

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi klienta w dogodny dla niego sposób;
 • Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby z niepełnosprawnościami do konkretnego wydziału, referatu lub stanowiska pracy;
 • Każdy pracownik ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami.;
 • Na parterze budynku znajdują się plany tyflograficzne rzutów parteru (jeden przy wejściu głównym oraz jeden przy wejściu bocznym);
 • Schody wewnątrz budynku zostały oznaczone kontrastowo na pierwszym i ostatnim stopniu.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo lub złożyć wniosek na adres: Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik;
 • wysłać pismo lub wniosek faxem na numer: 77 4381701;
 • wysłać e-mail na adres:
 • przesłać dokumenty przez platformę EPUAP;
 • zadzwonić przy pomocy osoby przybranej na numer telefonu: 77 4381700;
 • spotkać się osobiście w Punkcie Obsługi Klienta na parterze w budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 76.

W kontakcie z naszym Starostwem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Usługa realizowana jest na wniosek, który musi zostać przekazany do Starostwa co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Wniosek może zostać przesłany lub dostarczony osobiście.

Dla osób z niepełnosprawnością słuchową istnieje możliwość kontaktu poprzez SMS lub MMS pod numerem telefonu: 576 834 168.

W budynku na parterze dostępne są 4 przenośne pętle indukcyjne (w Punkcie Obsługi Klienta, w kasie oraz w Wydziale Komunikacji i Transportu). Do komunikacji w języku migowym na poziomie podstawowym wyznaczone zostały następujące osoby: Alicja Stocka (biuro podawcze), Patrycja Stefan (II piętro pok. 210), Szymon Kollek (III piętro pok. 309).

Załatwianie Sprawy przy pomocy osoby przybranej

W kontakcie ze Starostwem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo skorzystać z pomocy osoby przybranej, tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabosłyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Prudniku.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego.docx (21,74KB)
PDFWniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego.pdf (116,32KB)

PDFInformacja dla osób z niepełnosprawnościami.pdf (387,29KB)