Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 07.06.2021 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (14:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 338) (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 339) (15:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (druk nr 340) (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu grantowego pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" (druk nr 341) (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Janusz Siano, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu pn. ,,Rozbudowa infrastruktury sportowej występującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku" (druk nr 342) (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Janusz Siano

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 343) (15:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Janusz Siano