Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 28 maja 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 09:00 w zdalnym trybie obradowania

z w o ł u j e

XLII SESJĘ RADY POWIATU

 1. Otwarcie XLII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 30.04.2021 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 7. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za 2020 rok przez Zarząd Powiatu w Prudniku.
  PDFRaport o stanie powiatu za 2020r..pdf
 8. Debata nad raportem o stanie powiatu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 331)
  PDFdruk nr 331.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. (druk nr 332)
  PDFdruk nr 332.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 333)
  PDFdruk nr 333.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 334)
  PDFdruk nr 334.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do programu ,,Strzelnica w powiecie" (druk nr 335)
  PDFdruk nr 335.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 336)
  PDFdruk nr 336.pdf
  PDFRAPORT - SZPITALE za 2020.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 337)
  PDFdruk nr 337.pdf
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Zamknięcie XLII Sesji Rady Powiatu.