Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-03-04 Prace budowlane związane z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi ul. Gimnazjalnej w Prudniku oraz tablicami informacyjnymi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Dla zadania pn.  „Prace budowlane związane z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi ul. Gimnazjalnej w Prudniku oraz tablicami informacyjnymi” w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002201 „Stanisław Szozda łączy narody” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa ,,Przekraczamy granice” w ramach Funduszu Mikroprojektów PWT INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad.

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFZaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
DOCXZaproszenie do złożenia oferty cenowej.docx
PDFZałącznik nr 6. Przedmiar robót.pdf
PDFZałącznik nr 5. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf
PDFZałącznik nr 4. Dokumentacja projektowa.pdf
PDFZałącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf
DOCXZałącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.docx
PDFZałącznik nr 2. Umowa wzór.pdf
PDFZałącznik nr 1. Formularz ofertowy.pdf
DOCXZałącznik nr 2. Umowa wzór.docx
DOCXZałącznik nr 1. Formularz ofertowy.docx