Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-12-02 Wydanie (wydruk) publikacji pt. ,,Ulicami Prudnika z historią w tle" wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania  pn. Wydanie  (wydruk) publikacji pt. ,,Ulicami Prudnika z historią w tle" wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002383 „Historia buduje tożsamość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa „Przekraczamy granice” w ramach Funduszu  Mikroprojektów PWT INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Pradziad.

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (201,99KB)
 

PDFInformacja dla Wykonawców.pdf (218,73KB)
 

PDFZaproszenie do złozenia oferty cenowej na wydanie (wydruk) publikacji pt. Ulicami Prudnika z historią w tle.pdf (1,85MB)

PDFWzór umowy na wydruk publikacji pt. Ulicami Prudnika z historią w tle wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiajacego.pdf (2,31MB)

DOCX1. Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx (1,11MB)

DOCXZałącznik nr 2 Formularz cenowy.docx (1,10MB)

DOCX3. Załacznik nr 3 Formularz wiedza i doświadczenie.docx (1,10MB)

DOCX4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.docx (83,51KB)

DOCX5. Załacznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia.docx (1,10MB)