Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-12-02 Wydanie (wydruk) publikacji pt. ,,Ulicami Prudnika z historią w tle" wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania  pn. Wydanie  (wydruk) publikacji pt. ,,Ulicami Prudnika z historią w tle" wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002383 „Historia buduje tożsamość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa „Przekraczamy granice” w ramach Funduszu  Mikroprojektów PWT INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Pradziad.

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFInformacja dla Wykonawców.pdf
 

PDFZaproszenie do złozenia oferty cenowej na wydanie (wydruk) publikacji pt. Ulicami Prudnika z historią w tle.pdf

PDFWzór umowy na wydruk publikacji pt. Ulicami Prudnika z historią w tle wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiajacego.pdf

DOCX1. Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

DOCXZałącznik nr 2 Formularz cenowy.docx

DOCX3. Załacznik nr 3 Formularz wiedza i doświadczenie.docx

DOCX4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.docx

DOCX5. Załacznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia.docx