Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-09-29 Nabór na członka komisji konkursowej

Starosta Prudnicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), działające na terenie Powiatu Prudnickiego lub na rzecz jego mieszkańców, do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego na rok 2021.

PDFZaproszenie na członka komisji konkursowej.pdf (195,92KB)
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf (113,16KB)
PDFFormularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej.pdf (138,50KB)