Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2020

PDFZarzadzenie nr 1-2020 z dnia 09.01.2020r. zmieniające Zarządzanie w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (1,22MB)
PDFZarządzenie nr 2-2020 z dnia 09.01.2020r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku(...).pdf (1,87MB)
PDFZarządzenie nr 3-2020 z dnia 27.01.2020r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w 2020r.pdf (2,97MB)
PDFZarządzenie nr 4-2020 z dnia 27.01.2020r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS- Ośrodku Rechabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w 2020 r.pdf (1,00MB)
PDFZarządzenie nr 6-2020 z dnia 27.01.2020r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie standardów obsługi inwestora w Starostwie Powiatowym w Prudniku .pdf.pdf (401,15KB)
PDFZarządzenie nr 7-2020 z dnia 27.01.2020r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (1,09MB)
PDFZarządzenie nr 8-2020 z dnia 30.01.2020r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Głogówku w 2020 roku.pdf (300,00KB)
PDFZarządzenie nr 9-2020 z dnia 30.01.2020r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (570,47KB)
PDFZarządzenie nr 10-2020 z dnia 30.01.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (213,45KB)
PDFZarządzenie nr 11-2020 z dnia 07.02.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (211,18KB)
PDFZarządzenie nr 12-2020 z dnia 21.02.2020r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzykmania mieszkańca w DPS w Grabinie w 2020r.pdf (744,21KB)
PDFZarządzenie nr 13-2020 z dnia 21.02.2020r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (181,09KB)
PDFZarządzenie nr 14-2020 z dnia 04.03.2020r. zmieniające zrządzenie w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Strostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (192,57KB)
PDFZarządzenie nr 15-2020 z dnia 27.02.2020r. w sprawie poołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (218,02KB)
PDFZarządzenie nr 16-2020 z dnia 09.03.2020r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (1 004,92KB)
PDFZarządzenie nr 16A-2020 z dnia 09.03.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (180,98KB)
PDFZarządzenie nr 17-2020 z dnia 09.03.2020r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (262,10KB)
PDFZarządzenie nr 18-2020 z dnia 23.03.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Rynku Pracy.pdf (974,24KB)
PDFZarządzenie nr 19-2020 z dnia 27.03.2020r. w sprawie korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (617,00KB)
PDFZarządzenie nr 20-2020 z dnia 01.04.2020r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostepności w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (758,53KB)
PDFZarządzenie nr 21-2020 z dnia 06.04.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, siedziby oraz trybu pracy PCZK w Prudniku.pdf (182,79KB)
PDFZarządzenie nr 22-2020 z dnia 08.04.2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (1,54MB)
PDFZarządzenie nr 23-2020 z dnia 08.04.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Prudniku.pdf (331,25KB)
PDFZarządzenie nr 24-2020 z dnia 10.04.2020r. w sprawie elektronicznego tworzenia aktów prawnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (224,62KB)
PDFZarządzenie nr 25-2020 z dnia 10.04.2020r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (510,26KB)
PDFZarządzenie nr 26-2020 z dnia 10.04.2020r. w sprawie powołania Koordynatora ds. Wsparcia Osób Potrzebujących.pdf (182,39KB)
PDFZarządzenie nr 27-2020 z dnia 10.04.2020r. zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (391,60KB)
PDFZarządzenie nr 28-2020 z dnia 16.04.2020r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu podręcznego w komunikacji regionalnej i międzymiastowej wykonywanej przez PKS w Głubczycach Spółka z o.o.pdf (2,67MB)
PDFZarządzenie nr 29-2020 z dnia 14.04.2020r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prudniku , określenia jego składu , organizacji , siedziby oraz trybu pracy.pdf (223,11KB)
PDFZarządzenie nr 30-2020 z dnia 16.04.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (211,00KB)
PDFZarządzenie nr 32-2020 z dnia 27.04.2020r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego określonego w przepisach ustawy z dnia 29.01.2004r.(...).pdf (2,09MB)
PDFZarządzenie nr 33-2020 z dnia 27.04.2020r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (181,15KB)
PDFZarządzenie nr 34-2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 65-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 04.09.2017r. w sprawie przeprowadzenia pomiaru stanu trzeźwości pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (213,45KB)
PDFZarządzenie nr 35-2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (192,43KB)
PDFZarządzenie nr 36-2020 z dnia 04.05.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Prudniku.pdf (360,37KB)
PDFZarządzenie nr 37-2020 z dnia 07.05.2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (175,80KB)
PDFZarządzenie nr 38-2020 z dnia 12.05.2020r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (1,98MB)
PDFZarządzenie nr 39-2020 z dnia 12.05.2020r. zmieniające Zarządzenie w sprawie składu i zakresu działania Powiatowego Zespołu ds.Ewakuacji i Przyjęcia Ludności oraz organizowania ewakuacji.pdf (247,95KB)
PDFZarządzenie nr 40-2020 z dnia 22.05.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Prudniku.pdf (292,66KB)
PDFZarządzenie nr 41-2020 z dnia 27.05.2020r. w sprawie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (1,75MB)
PDFZarządzenie nr 42-2020 z dnia 01.06.2020r. zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (936,49KB)
PDFZarządzenie nr 42A-2020 z dnia 01.06.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Prudniku.pdf (437,60KB)