Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie Nr 23/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 07-08-2020 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z art. 38 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu w Prudniku w składzie:

1) Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki (Przewodniczący Zarządu)
2) Janusz Siano – (Wicestarosta)
3) Dragomir Rudy - (Członek Zarządu)
4) Joachim Kosz – (Członek Zarządu)
5) Alicja Zawiślak – (Członek Zarządu) po rozpoznaniu zawiadomienia Nr ZP.II.6722.1.2019 z dnia 29.05.2020 r. Burmistrza Prudnikaw sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr LXIII/879/2018 z dnia 19.10.2018 r. zmienionej uchwałą nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31.01.2019 r. zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV/235/2019 z dnia 29.08.2019 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika

 

UZASADNIENIE

 

1. Burmistrz Prudnika, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik.
2. a/a.

 

PDF   Postanowienie Nr 23/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 07-08-2020 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika..pdf (125,58KB)